НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНА БАЗА ДЛЯ ФІКСУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

Валентин Продаєвич,

Кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

Михайло Саліта

магістр бібліотекознавства та інформаційної науки (Інститут Пратт),

магістр освіти (Університет Туро),

магістр з білінгвальної освіти та поведінкового аналізу, магістрант Національного університету «Одеська юридична академія», спеціальності «Міжнародне право»

В сучасному світі військові конфлікти, на жаль, продовжують бути джерелом страждань, порушень прав людини та знищення населення, матеріальних ресурсів та об’єктів культурної спадщини. Яскравим прикладом є військова агресія рф проти України та наростаюча хвиля військових злочинів, що її супроводжує. Постійні порушення норм міжнародного права, знищення населення, пам’яток культурної спадщини створює необхідність формування ресурсної інформаційної бази для фіксування військових злочинів, а також продовження наукових розробок у сфері вдосконалення методики зібрання та класифікації їх доказів.

Потреба у створенні такого інформаційно-ресурсного центру в контексті розслідування воєнних злочинів є надзвичайно високою в сучасному світі. Особливо це стосується проблеми глобальної співпраці та створенні нової парадигми кооперації зусиль різних країн у боротьбі з воєнними злочинами, важливості розвитку міжнародного права та механізмів його застосування. Акцентуємо також увагу на важливості використання сучасних технологій та наукових підходів у зборі інформації про військові злочини, що потенціює створення такого інформаційно-ресурсного центру на базі Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія». Це є такожрелевантним в контексті забезпечення міжнародної безпеки та прав людини.

Метою даної статті є обґрунтування перспектив створення на базі Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академії» інформаційно-ресурсного для зібрання доказів воєнних злочинів в контексті дотримання міжнародного права та прав людини.

Окреслена перспектива створення ґрунтується на ЗУ “Про бібліотеки і бібліотечну справу” згідно з яким держава сприяє розширенню міжнародного співробітництва в бібліотечній справі. Основними напрямами міжнародного співробітництва в бібліотечній справі є: проведення спільних наукових досліджень; організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів; участь у роботі міжнародних організацій; документообмін; спільна видавнича діяльність. Бібліотеки зі статусом юридичної особи мають право укладати договори про співробітництво з бібліотеками інших держав відповідно до законодавства [1, ст.31].

Створення інформаційно-ресурсного центру на базі Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська Юридична Академія» з фокусом на зібрання та фіксуванні воєнних злочинів має значну перспективу з кількох причин:

Спеціалізація та актуальність тематики: Враховуючи актуальність воєнних конфліктів та необхідність дослідження воєнних злочинів, бібліотека стане важливим центром для збору, систематизації та аналізу інформації, пов'язаної з цією темою.

Юридична експертиза: Оскільки університет має юридичний профіль, бібліотека зможе зосередити увагу на юридичних аспектах воєнних злочинів, забезпечуючи доступ до спеціалізованої літератури, документів та досліджень.

Виховання юридичних кадрів: Бібліотека послужить важливим ресурсом для студентів та викладачів, сприяючи підготовці кваліфікованих фахівців у сфері міжнародного права, прав людини та воєнного права.

Міжнародне співробітництво: Формування такої бібліотеки може сприяти міжнародному співробітництву, привернути увагу міжнародних організацій та дослідницьких інститутів, що спеціалізуються на вивченні воєнних конфліктів і правопорушень.

Доступність та розповсюдження інформації: Наявність цифрових ресурсів та онлайн-доступу до баз даних забезпечить широке розповсюдження інформації, що є критично важливим для швидкого та ефективного реагування на воєнні злочини.

Наукові дослідження та публікації: Бібліотека може стати платформою для наукових досліджень у цій області, сприяючи публікації важливих робіт, що вносять вклад у розвиток міжнародного права та захист прав людини.

Об'єднання зусиль у боротьбі з безкарністю: Наявність інформаціно-ресурсного центру на базі бібліотеки допоможе зосередити зусилля на документуванні та аналізі випадків воєнних злочинів, сприяючи боротьбі з безкарністю та відновленню справедливості.

Загалом, створення такого інформаційно-ресурсного центру на базі Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська Юридична Академія» стане значущим кроком у напрямку розширення знань, наукових досліджень та правової підтримки у сфері міжнародного гуманітарного права.

Одним з найбільш потужних кроків для реального створення та роботи науково-інформаційного центру на базі Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» є залучення до співпраці Європол., європейське агентство правоохоронних органів[2]. Ця взаємодія може включати обмін інформацією, спільні тренінги та розробку нових методик у розслідуванні воєнних злочинів, вдосконалення методики зібрання та класифікації доказів.

Також створення вказаного інформаційно-ресурсного центру на базі Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» могла б служити платформою для проведення спільних досліджень, воркшопів, семінарів, та навчальних програм, які б залучали як українських, так і європейських і американських експертів та студентів.

Отже, бібліотека може стати науково-практичним простором, де будуть зібрані ресурси, необхідні для дослідження, а також місцем для обміну досвідом та знаннями між фахівцями з різних країн. Наукові дослідження, що проводитимуться в рамках цієї ініціативи, можуть зробити значний внесок у розвиток міжнародного гуманітарного права. Це може включати дослідження причин та наслідків воєнних конфліктів, аналіз механізмів превенції воєнних злочинів та розробку рекомендацій для міжнародних організацій.

Одним з ключових аспектів цієї ініціативи є можливість інтеграції з існуючими міжнародними організаціями, такими як ООН, Міжнародний кримінальний суд, і інші, що займаються питаннями правосуддя і прав людини. Ця співпраця може забезпечити ще більшу легітимність і ефективність у розслідуванні воєнних злочинів. Інформаційно-ресурсний центр, що може бути створений на базі Національного університету «Одеська юридична академія» може стати не просто проектом у сфері освіти та науки, але й символом глобального партнерства та співпраці в боротьбі за права людини та правопорядок. Реалізація цього проекту може мати значний довгостроковий вплив на реалізацію міжнародного правосуддя, Це не лише зміцнить систему розслідування та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, але й сприятиме міжнародному миру та безпеці.

Завершуючи, ініціатива створення інформаційно-ресурсного центру на базі Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» може бути простором для спільних зусиль та обміну знаннями з метою значного прогресу у вирішенні найскладніших міжнародних викликів сучасності.

Література:

1. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР : станом на 1 січ. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр#Text (дата звернення: 28.11.2023).

2. International collaboration leads to dismantlement of ransomware group in Ukraine amidst ongoing war / Home | Europol. Europol. URL: https://www.europol.europa.eu (date of access: 28.11.2023).